image description

 

От детската стая, през ученическия чин и студентска скамейка, до преподавателската катедра и обществена трибуна – филмът "Моралът е доброто" проследява житейския път на доц. Кристиан Таков на фона на историческите събития от последните десетилетия в България

  • режисьор и сценарист ВЕСЕЛИН ДИМАНОВ
  • оператор КАЛОЯН ИГНАТОВ
  • режисьор по монтажа ДИМИТЪР СТАФИДОВ
  • звук РОСЕН МИТОВ
  • звуков дизайн МАРТИН БОЧЕВ
  • музика ГЕОРГИ ЧЕРКИН